Vergoeding / Tarieven

Tarieven en vergoeding

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Logopedische behandeling wordt veelal vergoed vanuit de basisverzekering. Bij personen boven de 18 jaar, heeft de zorg wel invloed op uw wettelijk verplicht eigen risico. Jaarlijks worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor logopedie vastgesteld. De tarieven kunnen verschillen per verzekering: vraag dit na bij uw verzekering. 

Verzuimnota

Een uitzondering hierop vormt de zogenaamde 'verzuimnota': wanneer u wegblijft van een afspraak, die u niet 24 uur van te voren heeft afgezegd, worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht. De verzekering dekt deze kosten niet. Bij het niet (tijdig betalen) van deze rekening worden er incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten worden op u verhaald.

Verslaglegging en overleg

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een eindverslag. Op verzoek is extra verslaglegging of overleg op locatie mogelijk. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering en zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

 1. Overleg met derden* € 43,50
  (per half uur)
 2. Uitgebreide verslaglegging aan derden* € 43,50
  (per half uur)
  Hierbij gaat het om een overleg met niet zijnde de verwijzer.
 3. Uitgebreide verslaglegging aanvraag arrangement cluster 2 (vast tarief) € 161,12
 4. Verzuimtarief** € 43,50
 5. Uittoeslag (overleg) € 22,99