Vergoeding

De behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vergoedt. Logopedie zit in het basispakket, voor zowel  kinderen als voor volwassenen. Let op vanaf 18 jaar geldt het wettelijke eigen risico. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Per 1 januari 2018 verzorgt Infomedics de declaraties richting de zorgverzekeraar.

Tarieven

Logopedie zit in het basispakket wordt meestal gewoon vergoed. Let op vanaf 18 jaar geldt het wettelijke eigen risico.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De hieronder vermelde tarieven zijn NzA adviestarieven. Helaas vergoeden de meeste verzekeraars veel minder (vaak maar 75%). (Download overzicht zorgverzekeraars)

Tarievenlijst logopedische zorg 2018 (vergoed door de zorgverzekeraar)

 1. Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06
 2. Individuele zitting reguliere logopedie € 40,53
 3. Prevebale logopedie € 81,06
 4. Overleg/instructie ouders € 81,06
 5. Telefonische zitting € 20,02
 6. Uittoeslag (behandeling) € 22,99

Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar

 1. Overleg met derden* € 40,53
  (per half uur)
 2. Uitgebreide verslaglegging aan derden* € 40,53
  (per half uur)
  Hierbij gaat het om een overleg met niet zijnde de verwijzer.
 3. Uitgebreide verslaglegging aanvraag arrangement cluster 2 (vast tarief) € 161,12
 4. Verzuimtarief** € 40,53
 5. Uittoeslag (overleg) € 22,99

Zorgverzekeraars vinden dat wij deze tarieven niet in rekening mogen brengen bij hen. Wanneer u wilt dat wij een (onderzoeks)verslag maken of een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of met de school te overleggen of zij (een deel) willen betalen.

Met ingang van 1 januari 2018 geldt er voor het tarief voor overleg met en verslaglegging aan derden dat de werkelijk besteedde tijd bij de “derden” in rekening gebracht kan worden. Duurt het schrijven van een verslag bijvoorbeeld anderhalf uur, dan kan het tarief voor verslaglegging drie maal in rekening worden gebracht. 

Bij een aanvraag arrangement cluster 2 is een vast tarief vastgesteld.

**Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. U kunt het verzuimtarief niet bij uw verzekeraar declareren, omdat er immers geen behandeling heeft plaats gevonden. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch worden afgezegd.